JAK TO FUNGUJE

JAK TO FUNGUJE

Systém Frolight chrání vinici před poškozením jarními mrazy vyzařováním infračerveného světla na kořeny rostlin révy. Toto infračervené světlo pochází z infračervených trubic. Tyto infračervené trubice jsou instalovány v blízkosti kořenových krčků. Pokud jsou umístěny ve vzdálenosti 5 až 10 cm od pupenů, mohou přidat až 6 °C!


IR trubice jsou připojeny k řídicím jednotkám (FLGCU-A a FLGCU-B), které fungují jako mozek systému, a jsou jimi ovládány. Hlavní řídicí jednotka je nutná pro každou instalaci systému Frolight. Pro ochranu většího prostoru na vašem místě lze přidat další podřízené řídicí jednotky. Konfigurace a monitorování se provádí prostřednictvím hlavní řídicí jednotky. Hlavní řídicí jednotka komunikuje s podřízenými řídicími jednotkami bezdrátově prostřednictvím rádiových signálů. Podívejte se na tento film, abyste lépe pochopili, jak funguje standardní nastavení systému FROLIGHT:

NÁVOD NA INSTALACI

Systémy společnosti Frolight BV
byly vyvinuty ve vlastní režii
a jsou mezinárodně chráněny patenty.